Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utworzenie wydzielonej strefy w autobusach

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu informuje, że w autobusach MZK wyznacza się specjalną, wydzieloną strefę, do której pasażerowie nie będą mieli wstępu. Wydzielona strefa obejmuje okolice kabiny kierowcy oraz przednich drzwi. W związku z powyższym przednie drzwi autobusu zostają wyłączone z użytkowania.

Wprowadzenie strefy wydzielonej nie będzie miało wpływu na możliwość zakupu biletu u kierowcy -  doraźna sprzedaż biletów przez kierowców zostaje utrzymana.

Wersja XML