Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy przystanek na ul. Bielskiego

Gmina Miejska Przemyśl jako Organizator publicznego transportu zbiorowego informuje, że od dnia 1 września 2020r. oddany zostanie do użytkowania nowy przystanek Bielskiego os. Infiore Park (jest to przystanek na żądanie).

Wersja XML