Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ranking Przedsiębiorstw Komunikacyjnych

Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Przemyślu informuje, że wziął udział w ankiecie weryfikacyjnej Ogólnopolskiego Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskiej za rok 2020; po zakończonych obradach Kapituły Rankingowej otrzymaliśmy informację zwrotną, że nasza Spółka znalazła się w czołówce zestawienia, została sklasyfikowana na 9 miejscu w Polsce.

Celem rankingu jest zaprezentowanie ambitnych firm komunalnych z sektora transportu publicznego. Szczegółowo zbadano w nim szerokie spektrum danych, zarówno twarde finansowe czy infrastrukturalne, jak i miękkie: współpraca i integracja z mieszkańcami lokalnych społeczności, polityka jakości usług i polityka personalna.

Wersja XML