Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tymczasowe zamknięcie ul. Słowackiego

Gmina Miejska Przemyśl jako Organizator publicznego transportu zbiorowego informuje, że w związku z realizacją zdjęć do filmu fabularnego planowane jest tymczasowe zamknięcie ulicy Słowackiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Rejtana do Placu Na Bramie.

W związku z powyższym w dniu 23.10.2020r. w godz. 900 – 1800 oraz w dniu 25.10.2020r. w godz. 1200 – 1730 autobusy kursować będą ulicami Dworskiego (Mickiewicza), Leszczyńskiego i Łukasińskiego z pominięciem przystanków Słowackiego LO oraz Słowackiego Biblioteka (linie nr 3, 4, 8, 16, 24 i 28) oraz ulicami Dworskiego (Mickiewicza) z pominięciem przystanków Słowackiego LO, Słowackiego Biblioteka, Łukasińskiego Szkoła, Łukasińskiego, Leszczyńskiego I oraz Leszczyńskiego II (linie nr 5, 10 i 27).

W w/w okresie autobusy zatrzymywać się będą na przystankach zastępczych: Dworskiego Smolki oraz Mickiewicza Poczta.

Wersja XML