Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Linia nr 4 – koniec objazdu w miejscowości Malhowice

W dniu 15.12.2020r zakończony zostanie remont drogi wojewódzkiej nr 885 na odcinku od Hermanowic do granicy państwa.

W związku z powyższym od dnia 16.12.2020r. zostaje przywrócona dotychczasowa trasa przejazdu autobusu linii nr 4 drogą wojewódzką nr 885 przez Malhowice.

Wersja XML