Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne dotyczące Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2021 - 2030

Prezydent Miasta Przemyśla zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2021 - 2030

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Przemyśla na lata 2021 - 2030”

Wersja XML