Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakres kompetencji

Zakres kompetencji MZK Przemyśl Sp. z o.o.
jako Operatora publicznego transportu zbiorowego
 
      Od 1 lipca 2013 roku na podstawie Ustawy z  dnia 16 grudnia 2010r o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2015.1440 z późn. zm.) oraz umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, a MZK Sp. z o.o. w Przemyślu, komunikacja miejska w Przemyślu funkcjonuje z podziałem na kompetencje Organizatora i Operatora.
 
Zadaniem MZK Sp. z o.o. w Przemyślu będącego Operatorem jest świadczenie usług przewozowych zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy na terenie Miasta Przemyśla oraz na terenie Gminy Przemyśl, Gminy Krasiczyn i Gminy Żurawica.
 
Poza kompetencjami MZK Sp. z o.o. w Przemyślu jest:
Wersja XML