Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rodzaje i ceny biletów

Rodzaje biletów przejazdowych:

1)      Jednorazowe 45 (na okaziciela)- uprawniające do odbycia:

a)      dowolnej liczby przejazdów w czasie 45 minut od momentu ich skasowania, albo

b)      jednego przejazdu bez ograniczenia czasu jego trwania, na liniach komunikacji miejskiej w granicach określonych stref biletowych,

2)      Jednorazowe 60 (na okaziciela)- uprawniające do odbycia:

a)      dowolnej liczby przejazdów w czasie 60 minut od momentu ich skasowania, albo

b)      jednego przejazdu bez ograniczenia czasu jego trwania, na liniach komunikacji miejskiej w granicach określonych stref biletowych,

3)      6-przejazdowe (na okaziciela)- uprawniające do odbycia sześciu przejazdów na liniach komunikacji miejskiej w granicach określonych stref biletowych,

4)      7-dniowe (imienne)- uprawniające w okresie 7 dni kalendarzowych od daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie (jako pierwszy dzień ważności, bez możliwości wskazania daty sprzed dnia zakupu) do odbycia dowolnej liczby przejazdów na liniach komunikacji miejskiej w granicach określonych stref biletowych,

5)      30-dniowe (imienne i na okaziciela)— uprawniające w okresie 30 dni kalendarzowych od daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie (jako pierwszy dzień ważności, bez możliwości wskazania daty sprzed dnia zakupu) do odbycia dowolnej liczby przejazdów na liniach komunikacji miejskiej w granicach określonych stref biletowych,

6)      30-dniowe specjalne (imienne)- uprawniające w okresie 30 dni kalendarzowych od daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie (jako pierwszy dzień ważności, bez możliwości wskazania daty sprzed dnia zakupu) do odbycia dowolnej liczby przejazdów na liniach komunikacji miejskiej w granicach określonych stref biletowych,

7)      90-dniowe (imienne) - uprawniające w okresie 90 dni kalendarzowych od daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie (jako pierwszy dzień ważności, bez możliwości wskazania daty sprzed dnia zakupu) do odbycia dowolnej liczby przejazdów na liniach komunikacji miejskiej w granicach określonych stref biletowych,

8)      365-dniowe (imienne)- uprawniające w okresie 365 dni kalendarzowych od daty wskazanej przez nabywcę przy jego zakupie (jako pierwszy dzień ważności, bez możliwości wskazania daty sprzed dnia zakupu) do odbycia dowolnej liczby przejazdów na liniach komunikacji miejskiej w granicach określonych stref biletowych.

 

Przewóz bagażu oraz zwierząt:

1)      Przewóz bagażu podręcznego oraz zwierząt nie wymaga posiadania biletu przejazdowego.

2)      Dopuszcza się przewóz roweruw zależności od stopnia napełnienia pojazdu. Transportowany rower nie może utrudniać przejścia, zasłaniać widoku kierującemu pojazdem, ani narażać na szkodę pasażerów lub ich mienie. Odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe podczas przewozu roweru ponosi właściciel roweru.

 

Cennik biletów oraz granice stref taryfy biletowej

Bilety jednorazowe:

RODZAJ BILETU

CENA BILETU

NORMALNY

ULGOWY

KOMUNALNY

ULGOWY

USTAWOWY

STREFA 1

(bilety miejskie)

Bilet jednorazowy 45

3,00 zł

2,00 zł

1,50 zł

Bilet jednorazowy 60

3,40 zł

---

1,70 zł

Karnet 6-przejazdowy

16,80 zł

11,40 zł

8,40 zł

STREFA 2, 3

(bilety podmiejskie)

Bilet jednorazowy 45

3,00 zł

2,00 zł

1,50 zł

STREFA 1, 2

(bilety miejsko-podmiejskie)

Bilet jednorazowy 45

3,60 zł

2,40 zł

1,80 zł

Karnet 6-przejazdowy

19,20 zł

13,80 zł

9,60 zł

STREFA 1, 2, 3

(bilety sieciowe)

Bilet jednorazowy 45

4,00 zł

2,60 zł

2,00 zł

Bilet jednorazowy 60

4,60 zł

---

2,30 zł

Karnet 6-przejazdowy

22,80 zł

15,60 zł

11,40 zł

 

Bilety okresowe:

Typ biletu

Strefa ważności biletu

Normalny

cena

Symbol znaczka

Ulgowy

cena

Symbol znaczka

7-dniowy imienny

1

26,00 zł

TA

13,00 zł

TB

2, 3

26,00 zł

TC

13,00 zł

TD

1, 2

34,00 zł

TE

17,00 zł

TF

1, 2, 3

39,00 zł

TG

19,50 zł

TH

30-dniowy imienny

1

78,00 zł

IMA

39,00 zł

IMB

2, 3

78,00 zł

IMC

39,00 zł

IMD

1, 2

88,00 zł

IME

44,00 zł

IMF

1, 2, 3

98,00 zł

IMG

49,00 zł

IMH

30-dniowy na okaziciela

1

118,00 zł

OMA

59,00 zł

OMB

2, 3

118,00 zł

OMC

59,00 zł

OMD

1, 2

128,00 zł

OME

64,00 zł

OMF

1, 2, 3

138,00 zł

OMG

69,00 zł

OMH

30-dniowy specjalny imienny

Seniorzy

1,2,3

10,00 zł

ISEN

---

---

30-dniowy specjalny imienny

Honorowi Dawcy Krwi

1,2,3

10,00 zł

IHDK

---

---

90-dniowy imienny

1

210,00 zł

KA

105,00 zł

KB

2, 3

210,00 zł

KC

105,00 zł

KD

1, 2

240,00 zł

KE

120,00 zł

KF

1, 2, 3

260,00 zł

KG

130,00 zł

KH

365-dniowy imienny

1, 2, 3

730,00 zł

IRA

365,00 zł

IRB

Oznaczenia biletów bezpłatnych:

0DNS    – Dzieci kształcenia specjalnego

0D16     – Dzieci z niepełnosprawnością do 16 roku życia

0ZSI      – Znaczny stopień inwalidztwa

 

Oznaczenia legitymacji dla pasażerów

Oznaczenie (symbol)

Opis

1N

Legitymacja dla biletów normalnych w strefie 1

12N

Legitymacja dla biletównormalnych w strefie 1 i 2

23N

Legitymacja dla biletów normalnych w strefie 2 i 3

123N

Legitymacja dla biletów normalnych w strefie 1, 2 i 3

1U

Legitymacja dla biletów ulgowych w strefie 1

12U

Legitymacja dla biletów ulgowych w strefie 1 i 2

23U

Legitymacja dla biletów ulgowych w strefie 2 i 3

123U

Legitymacja dla biletów ulgowych w strefie 1, 2 i 3

 

 

Mapa stref taryfy biletowej

Mapa_stref.jpeg

 

Podstawa prawna: Uchwała nr 223/2019 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zasad odpłatności i wysokości opłat za usługi przewozowe świadczone środkami publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminą Miejską Przemyśl oraz wysokości opłat dodatkowych.

Wersja XML