Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat

Gmina Miejska Przemyśl jako Organizator Publicznego Transportu  Zbiorowego na podstawie informacji pozyskanych od Gminy Żurawica i Gminy Przemyśl informuje, że przystanki Ujkowice Debry oraz Żurawica Szpital – końcowy zostają wyłączone z ruchu do momentu ustawienia wymaganego oznakowania przystanków.

Wersja XML