Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja

Z dniem 31 marca 2020 roku utraciło ważność wiele orzeczeń o niepełnosprawności, a wraz nimi legitymacje osoby niepełnosprawnej uprawniające do przejazdów bezpłatnych autobusami komunikacji miejskiej w Przemyślu.

Mając na uwadze dobro pasażerów, MZK do czasu wejścia w życie przepisów regulujących kwestie ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz legitymacji osoby niepełnosprawnej, honorowało będzie orzeczenia o niepełnosprawności, legitymacje osoby niepełnosprawnej oraz bilety 365-dniowe imienne bezpłatne, których ważność upłynęła po dniu 29.02.2020 r.

Wersja XML